Sản phẩm CHẤT KẾT NỐI BÊ TÔNG CŨ VÀ MỚI CLATEX

CHẤT KẾT NỐI BÊ TÔNG CŨ VÀ MỚI CLATEX

CLATEX. CHẤT LỎNG TRỘN VỚI XI MĂNG.

1 LÍT CLATEX + 4 KG XI MĂNG + 1 LÍT NƯỚC = HỖN HỢP KEM QUÉT LÊN SÀN BÊ TÔNG, TƯỜNG CÁC VỊ TRÍ MẠCH NGỪNG CŨ ĐỂ KẾT NỐI TRƯỚC KHI THI CÔNG PHẦN BÊ TÔNG MỚI, LỚP TRÁT MỚI.

ĐỘ PHỦ 1 LÍT CLATEX + 4 KG XI MĂNG + 1 LÍT NƯỚC = HỖN HỢP KEM QUÉT ĐƯỢC 4M2

Danh mục: Chất kết dính
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Thành phần cấu tạo
CLATEX là loại nhũ tương cao cấp làm tăng chất lượng của vữa xi măng
Công dụng
Kết nối bê tông cũ và mới
Đối tượng sử dụng
Các công trình xây dựng mới, sửa chữa
Hướng dẫn sử dụng
Chất kết nối cho lớp vữa trát / Lớp kết nối bê tông cũ và mới

Tỉ lệ trộn   :  1 lít CLATEX + 1 lít nước + 4 kg xi măng = hồ dầu kết nối.;
Phần hồ dầu kết nối trên có thể phủ được 4 m2.
Thi công:
Cho xi măng vào hồn hợp Latex-nước đã trộn sẵn và trộn cho đến khi đạt được độ sệt đều như kem. Thi công lớp hồ dầu kết nối Latex với chiều dày 1-2mm lên trên bề mặt đã được làm ẩm trước và đổ bê tông mới hoặc trát lớp vữa ngay lập tức (thi công ngay khi lớp kết nối vần còn ướt)

Lớp trát sàn

Tỉ lệ trộn : 
Xi măng : cát = 1 : 2.5 – 3 (theo khối lượng, cát trong điều kiện ẩm bão hòa nước)
Xi măng : cát = 1 : 3 – 3.7 (theo thể tích, cát trong điều kiện ẩm bão hòa nước)
Điều chỉnh độ sệt bằng hồn hợp nước và CLATEX bằng cách sử dụng tỉ lệ giữa CLATEX : nước = 1 : 3;
Thi công lớp vữa chống thấm ngay khi lớp hồ dầu kết nối còn ướt.
Mật độ tiêu thụ: 1 lít CLATEX / m2 cho lớp vữa dày 2 cm.