Tin tức

Bê tông dẻo - Vật liệu ưu việt cho các công trình tương lai

Bê tông dẻo hay còn gọi là bê tông linh hoạt, bê tông cốt sợi. Đây là loại bê tông đặc biệt có thể chịu ứng suất uốn lớn, gồm các loại vật liệu đặc biệt làm tăng độ linh hoạt khi chịu các tác động bên ngoài. Được phát triển bởi Giáo sư Victor Li tại Đại học Michigan. Tên kỹ thuật là Engineered Concreteitious Composite (ECC). Khác biệt nằm ở tính chất của vật liệu dẻo thay vì vật liệu giòn được thể hiện ở vật liệu bê tông thông thường.