07 câu hỏi thường gặp về bê tông cốt sợi?

07 câu hỏi thường gặp về bê tông cốt sợi?

1. Bê tông cốt sợi thép là gì?

Bê tông cốt sợi thép là một thay thế cho bê tông cốt thép truyền thống cho một số hạng mục nhất định. Sợi thép gia cường cho bê tông không liên tục, 3 chiều, không định hướng khi chúng được trộn vào bê tông. Sợi thép bắc cầu qua vết nứt tại các khe nứt rất nhỏ, truyền ứng suất và phát triển cường độ chịu kéo và chịu uốn của bê tông sau khi vết nứt hình thành.

Hiện nay, sợi thép được ứng dụng nhiều nhất là sợi thép Dramix, là loại sợi tròn, thẳng, có móc ở hai đầu, được sản xuất bởi BEKAERT - Tập đoàn chuyên về vật liệu thép hàng đầu thế giới.

2.  Có thể bổ sung sợi thép tại trạm trộn sẵn không?

Được, Sợi thép nên được đưa vào sau khi tất cả các thành phần cấp phối bê tông khác đã có trong bồn trộn . Đặt bồn trộn về tốc độ trộn tiêu chuẩn và thêm các sợi từ từ vào bồn trộn. Trộn trong khoảng thời gian với tốc độ trộn cấp phối bê tông tiêu chuẩn.

Các sợi thép cũng có thể được thêm vào bồn trộn bằng chuyền cốt liệu.

3. Cần bao nhiêu thời gian khi thêm sợi thép vào thùng nguyên liệu đã trộn sẵn?

Công thức chung để xác định khoảng thời gian quay bồn là: thể tích bê tông (m3) tương ứng với thời gian trộn bê tông (ph), ví dụ: 5m3 bê tông thì quay bồn 5ph ( thời gian quay bồn ít nhất 5ph cho thể tích bê tông nhỏ hơn 5m3)

4. Có thể bổ sung sợi thép tại chỗ không?
Được, có thể thêm sợi trên ở công trường vào máy trộn bồn bê tông. Cho sợi vào từ từ vào hỗn hợp, điều này nên được thực hiện thông qua một băng chuyền. Cuối cùng là quay đều bồn bê tông vói tốc độ tối đa của bồn. Công thức chung để xác định khoảng thời gian quay bồn là: thể tích bê tông (m3) tương ứng với thời gian trộn bê tông (ph), ví dụ: 5m3 bê tông thì quay bồn 5ph ( thời gian quay bồn ít nhất 5ph cho thể tích bê tông nhỏ hơn 5m3)
5. Có thể thêm sợi thép vào hỗn hợp nào không?
Sợi thép có thể được sử dụng trong bê tông, vữa và grout. Nói chung,cấp phối bê tông mà chứa rất ít hàm lượng cốt liệu nhỏ hoặc đường cong cấp phối không ổn định thì với hàm lượng sợi cao hơn có thể phát sinh ra các vấn đề về trộn và phân tán. Nếu chỉ trộn sợi thép vào cấp phối bê tông bất kỳ có thể sẽ không sử dụng tất cả các lợi thế của sợi thép. Tùy thuộc vào loại và hàm lượng sợi mà sự điều chỉnh cho cấp phối bê tông có thể cần phải được thực hiện.
6. Sợi thép có ảnh hưởng đến thiết kế cấp phối bê tông?
Thiết kế cấp phối cho bê tông sợi thép tương tự như những thiết kế thường được sử dụng cho hỗn hợp bê tông bình thường. Phương pháp thiết kế thành phần cấp phối và tỷ lệ pha trộn được lấy theo tiêu chuẩn địa phương. Sự tham gia của sợi thép có thể làm thay đổi độ sụt của hỗn hợp bê tông khoảng 1-2cm nhưng không nhất thiết thay đổi tính công tác của bê tông
7. Sợi thép có ảnh hưởng đến độ sụt của bê tông không?
Sự tham gia của sợi thép có thể làm thay đổi độ sụt của hỗn hợp bê tông khoảng 1-2cm nhưng không nhất thiết thay đổi tính công tác của bê tông
Có, việc thêm sợi thép với tỷ lệ khoảng 15-30kg /m3 sẽ làm giảm độ sụt từ 2 - 7cm. Tuy nhiên việc này sẽ không ảnh hưởng đến độ bền của bê tông.